Sidma Romania - Steel Service Center


Tablă decapată, laminată la rece în foi sau rulou (LBR)

Tabla laminată la rece este folosită atât în industria automotive, cât şi pentru uzul casnic, mobilier metalic, radiatoare, ţevi, profile mici, recipiente de stocare sau presiune etc.
Tabla subţire laminată la rece este o tablă cu conţinut scăzut de carbon utilizată în scopuri de ambutisare, ştanţare sau formare la rece şi poate fi furnizată în rulou, foi sau sub formă de fâşie. Este produsă printr-un procedeu de laminare continuă la temperatură mai scăzută decât tabla laminată la cald, respectiv 450⁰C.

Tabla se livrează în stare dresată şi uleiată astfel încât suprafeţele sa fie protejate de orice afectare atmosferică şi pentru a asigura un optim în etapele ulterioare de procesare. Standardul EN 10130 aduce recomandări clare în ceea ce priveşte compoziţia chimică, proprietăţi mecanice, iar EN 10131 reglementează în mod specific starea suprafeţei, toleranţe dimensionale, planeitate etc.

ProdusTabla laminată la rece este folosită atât în industria automotive, cât şi pentru uzul casnic, mobilier metalic, radiatoare, ţevi, profile mici, recipiente de stocare sau presiune
Calitate DC 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Diferenţierea calităţilor DC01→DC06 se referă la gradul de ambutisare şi este evidenţiată atât de compoziţia chimică, dar şi de capacitatea de alungire a materialului ce variază între 28-40%. Punctul de curgere dintre deformarea elastică şi deformarea plastică poate ajunge la o valoare de 150 MPa în cazul calităţii DC07.
GrosimeMin.-Max: 0,3-3 mm
DimensiuniLăţime rulou: Min-Max: 1 000-1 500 mm
Lungime foi: Min-Max: 400-10 000 mm
Foile pot fi în format standard (1000X2000, 1250X2500, 1500X3000), sau în format atipic. În secţiunea de “Steel Service Center” pot fi identificate formatele atipice disponibile la comandă, din rulou. Lăţime fâşie: Min-Max: 16-1 240 mm
În cadrul secţiunii de steel-service center pot fi identificate capacităţile de faşiere si specificaţiile tehnice.

La comandă, se pot livra și alte grosimi și dimensiuni sau conform altor standarde internaționale recunoscute.

Click pentru a calcula greutatea: (S(mm)xW(mm)XL(mm)/1000x1000)x7.85 = kg/foaie

Caracteristici ale produselor dresate
Simbolizare
alfanumerică
Simbolizare
numerică
Clasificare
conform EN
10020
Calitate suprafaţa Absenţa figurilor de
curgere
Rₑ
a
Rm A⁸⁰
b
r₉₀
cd
n₉₀
c
Compoziţie chimică
% pe oţel lichid
MPa MPa min. % min min C max.% P max.% S max.% Mn max.% Ti max.%
DC 01 1.033 oţel de
calitate nealiatᶠ
A - -
  270/410
28 - - 0,12 0,045 0,045 0,6 -
B 3 luni /280 ᵍ  ͥ
DC 03 1.0347 oţel de
calitate nealiatᶠ
A 6 luni   270/370 34 1,3 - 0,10 0,035 0,035 0,45 -
B 6 luni /240 ᵍ 
DC 04 1.0338 oţel de
calitate nealiatᶠ
A 6 luni - 270/350 38 1,6 0,180 0,08 0,030 0,030 0,40 -
B 6 luni /210 ᵍ 
DC 05 1.0312 oţel de
calitate nealiatᶠ
A 6 luni - 270/330 40 1,9 0,200 0,06 0,025 0,025 0,035 -
B 6 luni /180 ᵍ 
DC 06 1.0873 oţel de
calitate nealiatᶠ
A nelimitat - 270/330 41 2,1 0,220 0,02 0,02 0,02 0,25 0,3ʲ
B nelimitat /180 ʱ
DC 07 1.0898 oţel de
calitate nealiatᶠ
A nelimitat - 350/310 44 2,5 0,230 0,01 0,02 0,020 0,20 0,2ʲ
B nelimitat /180 ʱ
Sursa: EN 10130 Notă: 1 Mpa= 1 N/mm²
ᵃ Valorile limitei de curgere sunt: limita de curgere convenţională 0,2% pentru produsele care nu prezintă efect de curgere si limita de curgere inferioară (Rₑ˪), pentru celelalte produse. În cazul în care grosimea este mai mică sau egală cu 0.7 mm , dar mai mare de 0,5 mm, valoarea maximă a limitei de curgere se majorează cu 20 N/mm². Pentru grosimi egale sau mai mici de 0,5 mm, valoarea maximă a limitei de curgere se majorează cu 40 MPa.
ᵇ În cazul în care grosimea este mai mică sau egală cu 0.7 mm , dar mai mare de 0,5 mm, valoarea minimă a alungirii la rupere se micşorează cu două unităţi. Pentru grosimi egale sau mai mici de 0,5 mm, valoarea minimă alungirii la rupere se micşorează cu patru unităţi.
ᶜ Valorile r₉₀ şi n₉₀ sau r şi n ( a se vedea anexele A şi B) se aplică numai produselor cu grosimi egale sau mai mari de 0,5 mm.
ᵈ În cazul în care grosimea este mai mare de 2,00 mm, valoarea r₉₀ sau r se micşorează cu 0,2.
ᵉ Produsele de clasa DC 01 se recomandă să fie puse în operă într-un interval de 6 (şase) saptămâni de la punerea la dispoziţie de către producător.
ᶠ Dacă nu se stabileşte altfel în momentul cererii de ofertă şi al comenzii, clasele DC 01, DC 03, DC 04 şi DC 05 se pot livra din oţeluri aliate ( de ex. Cu bor sau titan).
ᵍ În proiectare, limita inferioară Rₑ pentru clasele DC 01, DC 03, DC 04 şi DC 05 se consideră egală cu 140N/mm².
ʱ În proiectare, limita inferioară Rₑ pentru clasele DC 06 se consideră egală cu 120N/mm² şi pentru DC 05 de 100 Mpa..
 a Limita superioară Rₑ de 280 Mpa pentru clasa DC 01, nu se aplică decât pe o durată de 8 zile de la punerea la dispoziţie a produsului de către producător.
ʲ Titanul se poate înlocui cu niobiu. Carbonul şi azotul trebuie să fie complet legate.

 

Toleranţe la grosime pentru mărci de oţel cu limită de curgere specificată 260 MPa≤ Rₑ<340 MPa¹⁾                                 dimensiuni în mm
Grosime nominală
t
Toleranţă normală ᵃ pentru o lăţime nominală w Toleranţe reduse (S) ᵃ pentru o lăţime nominală w
w≤ 1200 1200< w≤ 1500 >1 500 w≤ 1200 1200< w≤ 1500 >1 500
0,35≤ t < 0,4 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,025 ± 0,030 ± 0,035
0,4> t ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,030 ± 0,035 ± 0,040
0,6> t ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,035 ± 0,040 ± 0,050
0,8> t ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,040 ± 0,050 ± 0,060
1,0> t ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,050 ± 0,060 ± 0,070
1,2> t ≤ 1,60 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,060 ± 0,070 ± 0,080
1,6> t ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,070 ± 0,080 ± 0,100
2,0> t ≤ 2,50 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,100 ± 0,110 ± 0,120
2,5> t ≤ 3,00 ± 0,17 ± 0,18 ± 0,18 ± 0,120 ± 0,130 ± 0,140
ᵃ În cazul sudurilor laminate la rece, toleranţele la grosime pot fi majorate cu maxim 50%, pe o lungime de 10 metri. Această majorare se aplică
pentru toate grosimile şi, dacă nu s-a stabilit altfel in comandă, se aplică toleranţelor normale şi restrânse, în plus sau în minus.
Sursa: EN 10131       ¹⁾1 MPa= 1 N/mm²
Sidma Romania - Steel Service Center Str Oxigenului 2, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Jud. Ilfov 077035
Tel: +4 021 20.90.270, Fax: + 4 021 20.90.115
office@sidma.ro

© Copyright 2019 Sidma Romania SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel

RO EN